Beslutade bidrag inom ändamålet Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2024

Familjen Kamprads stiftelse stödjer 139 sociala äldreprojekt med totalt cirka 16 miljoner kronor. Projekten ska bidra till förbättrad livskvalitet bland äldre.

Styrelsen har i år valt att bland annat stödja aktiviteter som bidrar till att minska äldres ofrivilliga ensamhet samt stöd till anhörigvårdare. Hälften av bidragssumman fördelas till välfärdsteknik som ska öka äldres trygghet, delaktighet och självständighet.

Bidragen delas ut till kommuner, ideella föreningar och organisationer med allmännyttig verksamhet i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län.

Hela listan över beviljade projekt hittar du här

För mer information

Lena Fritzén
Verkställande ledamot
lena.fritzén@familjenkampradsstiftelse.se tel: 070 837 75 49