Ansök i vårens utlysningar

Våren 2024 öppnar stiftelsen två utlysningar. Välkommen att ansöka hos oss!

Hjälpverksamhet bland behövande äldre
Öppen för ideella föreningar och organisationer med verksamhet i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län samt kommuner i dessa län.

Ansökan är öppen 1 februari kl. 09.00 – 11 mars kl. 16.00.

Forskning, Medicin med inriktning mot kunskapsbaserad, integrerad och jämlik vård
Öppen för universitet & högskolor, forskningsinstitut och regioner i hela landet.

Ansökan sker i två steg, steg 1 (projektidé och budget) är öppen 2 april kl. 09.00 – 25 april kl. 16.00.

Mer information och länkar till ansökan hittar du här