Vårens anslagsbeslut är här! Stiftelsen stödjer entreprenörskapsforskning med 75 miljoner kronor.

Styrelsen har fattat beslut om 15 projekt som får finansiering inom ramen för stiftelsens öppna utlysning.

Åtta universitet/högskolor och fyra forskningsinstitut står som mottagare. Projekten kommer att starta under 2024 – 2025 och pågå under tre år.

Projekten förväntas att, med vetenskaplig utgångspunkt, leda till praktisk applicerbar kunskap som förbättrar förutsättningarna för Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd. Ett av ändamålen i stiftelsens stadgar.

Några projekt som finansieras är:

“Cirkulär anpassning för kollektiv och kreativ användning av ytor på landsbygden”
”Lokalt entreprenörskap och kriminalitet. En studie av effekter av ordningsstörningar och kriminalitet på entreprenörskap och näringslivsdynamik i södra Sverige”
”Skolförebilder för teknikutbildning och entreprenörskap på landsbygden”

Hela listan över beviljade projekt

 

För mer information
Familjen Kamprads stiftelse
Verkställande ledamot, Lena Fritzén
+ 46 708 37 75 49 eller +46 470 76 31 30