Ansök om forskningsanslag i stiftelsens öppna utlysning i medicin

Familjen Kamprads stiftelse utlyser 100 miljoner kronor till området Medicin, med inriktning mot kunskapsbaserad, integrerad och jämlik vård för de många människorna. Stiftelsen vill bidra till utvecklingen av ett hållbart hälso- och sjukvårds­system. En hälso- och sjukvård med både hjärta och hjärna.

I utvecklingen av den goda och nära vården finns behov av forskning både i nära vård och om nära vård. Projektansökan kan inbegripa en av dessa inriktningar eller båda. Perspektiv att ta fasta på kan vara integrering, jämlik vård, digitalisering, ledarskap, medarbetarinflytande, patientsäkerhet, person­centrering, professions­­­driven praktiknära forskning, resursomprioriteringar och/eller likande perspektiv som driver utvecklingen framåt.

Ansökningsprocessen sker i två steg. Stiftelsen välkomnar ansökningar inom alla ämnesdiscipliner från svenska universitet/högskolor, forskningsinstitut och regioner.

TIDPLAN
2 april – 25 april: utlysningen är öppen, steg 1 (projektidé och budget)
11 juni: beslut om de projekt som går vidare till steg 2
11 juni – 27 augusti: utlysningen är öppen, steg 2 (fullständig projektplan och CV)
19 december 2024: styrelsens beslut meddelas

ANSÖK OCH SE VILLKOR HÄR

Publicerat: 2024-04-02