Cancervård

19 projekt får anslag inom området cancervård. Projekten ska förbättra vårdkvaliteten för patienter med cancer, från vägen till diagnos och genom hela vårdförloppet. Stiftelsen har lagt särskild vikt vid att stödja projekt som handlar om den enskilda människans behov av vård, delaktighet och medinflytande samt anhörigas behov av stöd före, under och efter olika vårdperioder.

LÄNKAR:
Se alla beviljade anslag 2015