Det goda åldrandet - föreläsningsserie våren 2022

Det goda åldrandet är stiftelsens egna programinitiativ inriktat mot tema fysisk aktivitet och rörelse.

I samverkan med Linnéuniversitetet bjuder stiftelsen under våren 2022 in till en föreläsningsserie om äldres hälsa och betydelsen av fysisk aktivitet. Vi vänder oss till seniorer och målgruppen 65+. I anslutning till föreläsningarna serveras en enklare lunch.

Föreläsning och lunch anordnas mellan kl. 11.00-13.00 följande datum:

Fysisk aktivitet och hälsa
Kalmar: 6 april, Växjö: 13 april
Se föreläsning

Styrketräning för äldre
Kalmar: 27 april, Växjö: 4 maj
Se föreläsning

Säker träning i hemmet
Kalmar: 18 maj, Växjö: 25 maj
Se föreläsning

Hälsoeffekter vid utomhusvistelser
Kalmar: 8 juni, Växjö: 15 juni
Se föreläsning

I Kalmar hålls föreläsningarna på Linnéuniversitetet, sal Lapis, hus Culmen
I Växjö hålls föreläsningarna på Linnéuniversitetet, IKEA-salen, hus N

Anmälan: senast en vecka innan respektive föreläsning via mejl starka.seniorer@lnu.se eller telefon: 0480-49 71 62.

VÄLKOMMEN!