Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet skapar NorrlandsNavet för utveckling av företagsverksamhet

Familjen Kamprads stiftelse tar initiativ till NorrlandsNavet, ett kunskapscenter vid Luleå tekniska universitet som utgår från företagens behov av kunskap för att stärka och utveckla norrländska företag. Stiftelsen satsar totalt 100 miljoner kronor över åtta år.

Digital pressträff

Välkomna att delta på en digital pressträff kl 10.30 i dag med Lena Fritzén, verkställande ledamot för Familjen Kamprads stiftelse, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, och Samuel Holmström, vd för Lundqvist Trävaru AB.

Ni ansluter till pressträffen via länken https://ltu-se.zoom.us/j/61262414219

Kl 11.30 i dag finns också möjlighet att på plats intervjua Birgitta Bergvall-Kåreborn och Vinit Parida, professor och vetenskaplig ledare för NorrlandsNavet, utanför ingång B8 till hus B på universitetsområdet i Luleå. Karta här.

Efter pressträffen finns Lena Fritzén tillgänglig för intervjuer under hela dagen. Klicka här för att ladda ner pressbild.

Ingvar Kamprad testamenterade hälften av sina privata tillgångar till Familjen Kamprads stiftelse med viljan att utveckla företagsverksamheten i Norrland. Genom kunskapsutveckling baserad på de norrländska företagens behov ska NorrlandsNavet bidra till att stärka företagens konkurrenskraft.

NorrlandsNavet ska drivas av Luleå tekniska universitet i nära samverkan med företag i regionen. Tanken är att vägen mellan företag och universitet ska vara kort och enkel.

Ingvar ville att hela vårt land ska leva. Med NorrlandsNavet ger stiftelsen förutsättningar för små och medelstora företag att identifiera sina utvecklingsbehov tillsammans med Luleå tekniska universitet. Det är en långsiktig satsning som ska utgå från företagens behov och verklighet, och som på sikt ska komma de många människorna till del i regionen, säger Lena Fritzén, verkställande ledamot för Familjen Kamprads stiftelse.

Familjen Kamprads stiftelse stödjer ändamål som var viktiga för Ingvar Kamprad. Syftet är att stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Resultaten av forskning och utbildning ska snarast, och med kostnadseffektivitet, komma de många människorna till del.

NorrlandsNavet, ska bli ett center på Luleå tekniska universitet för utveckling av företagsverksamhet i Norrland. Syftet är att identifiera kunskapsbehov inom områden som är viktiga för företagens utveckling och konkurrenskraft. Det kan exempelvis handla om att processindustrin vill digitalisera sina affärsmodeller eller att besöksnäringen vill fördjupa sig i internationell marknadsföring. När behoven är kartlagda ska Luleå tekniska universitet utveckla utbildningsinsatser som ska vara till nytta för företagen. I vissa fall kan företagens behov vara mer utmanande och kan därför kräva längre forskningsinsatser eller samverkan med studenter i form av examensarbeten. Den kunskap som utvinns ska spridas i regionen, nationellt och internationellt.

Vi är väldigt glada över det fina samarbete vi har med Familjen Kamprads stiftelse och över det projekt som vi tillsammans har utarbetat. Regional utveckling och att stärka och utveckla våra lokala företag är ett viktigt uppdrag och något vi har lång och gedigen erfarenhet av vid universitetet. Att det nya projektet startar mitt i coronakrisen innebär nya utmaningar och möjligheter, men det betyder också att projektet blir än viktigare för regionen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.

 

 

Universitetet har lång erfarenhet av att arbeta nära företag och har högst andel företagsfinansiering (av total externfinansiering) av alla lärosäten i Sverige. Universitetet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom forskningsområden som AI, robotik, byggproduktion och entreprenörskap och innovation. Det långsiktiga bidraget från stiftelsen möjliggör att små och medelstora företag kan möta universitetet ute i regionen.

NorrlandsNavet bygger på beprövade metoder som nu skalas upp och därmed når betydligt fler branscher och fler små och medelstora företag. Lundqvist Trävaru AB i Piteå är ett av många företag som stärkt sin verksamhet tack vare insatser från Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet har funnits där för oss som en slags extern utvecklingsavdelning under vår företagsresa från 10 till 100 miljoner i omsättning. Jag tror att NorrlandsNavet har extremt goda förutsättningar att göra skillnad i vår region genom att matcha företagens behov mot den arsenal av värden akademin kan tillföra näringslivet; forskning, utbildning och kontakt med studenter. Vi får en naturlig mötesplats mellan akademi och näringsliv, speciellt om vi lyckas väl i samverkan med övriga näringslivsfrämjande organisationer, säger Samuel Holmström, vd för Lundqvist Trävaru AB.

Företag som vill veta mer kan besöka oss på www.ltu.se/norrlandsnavet

Vid frågor, kontakta:

Familjen Kamprads stiftelse:
Presskontakt, Anna Carlström, anna.carlstrom@familjenkampradsstiftelse.se, +46 72-543 47 00.
Talesperson och verkställande ledamot, Lena Fritzén (nås via Anna Carlström).

Luleå tekniska universitet:
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, birgitta.bergvall-kareborn@ltu.se, 0920-49 13 27.
Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation och NorrlandsNavets vetenskapliga ledare, vinit.parida@ltu.se, 0920-49 24 69.

Lundqvist Trävaru:
Samuel Holmström, vd, samuel@lundqvisttravaru.se, 073-834 12 06.

Bakgrundsmaterial – NorrlandsNavet

Om NorrlandsNavet – så är det tänkt att fungera: Ladda ner PDF för mer information.