Kraftsamling i Småland

16 miljoner kronor i anslag för att mildra effekterna av corona

Familjen Kamprads stiftelse anslår 16 miljoner kronor till fyra initiativ för att förbättra livskvaliteten för äldre och stödja entreprenörskapet i Småland. Projekten initieras med anledning av coronakrisen och fokuserar på de många äldre i Småland och på människor i branscher som drabbas särskilt hårt.

Att minska äldres isolering

Stiftelsen vill bidra till att minska isoleringen hos människor på Smålands äldreboenden. Stiftelsen stödjer aktiviteter som genomförs med digital teknik, inköp av utrustning eller förstärkning av personella resurser. Samtliga kommuner i de tre länen i Småland omfattas.

För mer information:
Stiftelsen har den 22 april 2020 kontaktat socialchef/omsorgschef i samtliga kommuner i Småland med information om riktlinjer och villkor för att rekvirera bidrag.

Entreprenörskap för förbättrad livskvalitet hos äldre

Initiativet handlar om att gynna lokal handel och samtidigt ge guldkant i äldres vardag. I en pilotomgång deltar tre kommuner från de småländska länen: Eksjö kommun, Vimmerby kommun och Växjö kommun.  Målet är att utveckla produkter och tjänster inom den lokala handeln för bland annat äldre personer i isolering.

För mer information:
Marie Brask, näringslivschef i Eksjö kommun
Jacob Käll, kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun
Monica Skagne, kommunchef i Växjö kommun

Kompetensinsatser för människor i branscher som drabbas särskilt hårt

Initiativet öppnar upp möjligheten att gå en nätbaserad kurs vid Linnéuniversitetet inom en rad olika ämnesområden. Kurserna är öppna för alla.

Mobila röntgenmaskiner

Stiftelsen överlämnar tre mobila röntgenmaskiner med tillhörande bil i gåva till landstingsregionerna i Småland. Det är stiftelsens förhoppning att de mobila röntgenmaskinerna ska underlätta för regionens äldre i behov av hälso- och sjukvård. Röntgenmaskinerna levereras till Region Jönköpings län, Region Kalmar och Region Kronoberg i oktober 2020.