Beslut om årets forskningsanslag

Familjen Kamprads stiftelse delar ut 130 miljoner kronor till projekt som leder till nya lösningar med direkt nytta för vår miljö. Anslagen delas ut till vetenskaplig forskning där forskare i samverkan med aktörer från företag, offentlig sektor och civilsamhälle arbetar tillsammans. Alltid med de många människorna i fokus.

Batterier, cirkulära affärsmodeller, förpackningar, transporter, kläder, livsmedel, plast, solenergi och vatten är några av de områden som styrelsen i år har valt att stödja.

Hela listan över beviljade projekt