Stiftelsen stödjer initiativ om unga i glesbygd och med fokus på Norrlands inland

Familjen Kamprads stiftelse och Hugo Stenbeck stiftelse – i samarbete för att stärka unga i glesbygd och med fokus på Norrlands inland.

YOUTH UP NORTH är ett projekt som syftar till att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande landsbygd/glesbygd där unga kan ta en aktiv roll i att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen.

Under tre år kommer vi gemensamt att stärka och länka samman befintligt arbete, sprida goda exempel och leta efter lokala partnerskap som är intresserade av sektorsövergripande samverkan (civilsamhälle, kommuner och näringsliv) med unga i centrum. Vi arbetar medskapande utifrån ungas visioner och idéer och med unga ledare som kraft.

Föreningen Youth 2030 genom Hugo Stenbecks stiftelse söker nu en projektsamordnare för initiativet. Läs mer och sök här!

Läs om Hugo Stenbecks stiftelse