Bidrag till ett bättre liv för behövande äldre

Familjen Kamprads stiftelse delar ut projektbidrag för att stödja ett bättre liv för behövande äldre. Bidrag delas ut till kommuner, ideella föreningar samt organisationer med allmännyttig verksamhet och som verkar i Småland. Hälsa, kultur, resor, utbildning och utrustning är några av de områden som stiftelsens styrelse denna gång beslutat att stödja.

Hela listan över beviljade projekt

Tidigare i år har äldreboenden över hela Småland kunnat ta del av finansiering från stiftelsen. Syftet med satsningen är att minska isolering och ensamhet med anledning av det besöksförbud på äldreboenden som infördes den 1 april 2020 i spåren av coronakrisen. Respektive kommun har själv fattat beslut om hur bidraget ska göra bäst och mest nytta för de äldre. Flera av kommunerna har med hjälp av stiftelsens finansiering beslutat att hyra/köpa surfplattor för att möjliggöra digitala möten och kontakt med omvärlden.