Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks Stiftelse tar initiativ till Youth Up North – ett projekt för att stärka unga i Norrland

”Youth Up North” handlar om att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande lands­bygd där unga kan ta en aktiv roll i att utveckla sin kommun och bidra i samhälls­utvecklingen. Tre kommuner i Norrland har valts ut för att ingå i en flerårig satsning: Arjeplogs kommun, Bodens kommun och Dorotea kommun.

Satsningen drivs av föreningen Youth 2030 Movement och innebär att unga förverkligar idéer tillsammans med kommun, civilsamhälle och näringsliv, samtidigt som projektet verkar för att förtroendet för ungas kompetens, innovations- och drivkraft ökar.

Ingvar Kamprad testamenterade hälften av sina privata tillgångar till Familjen Kamprads stiftelse med viljan att utveckla företagsverksamheten i Norrland. Ingvar ville att hela vårt land ska leva. Sedan lång tid tillbaka sker en befolkningsomflyttning från landsbygd till storstads­regioner. Detta riskerar att exkludera de unga vuxna som stannar kvar i sin hembygd. Med den nya satsningen Youth Up North vill vi bidra till att fler unga bjuds in och aktivt deltar i att utveckla kommunen säger Lena Fritzén, verkställande ledamot på Familjen Kamprads stiftelse.

Knappt hälften av unga i Sverige upplever att de är inkluderade och behövs i samhället. Forskning visar att i många landsbygdskommuner flyttar de unga ut, de kvarvarande når i allt högre utsträckning pensionsåldern och kompetensförsörjningen blir ett problem enligt kunskaps­översikten ”Entreprenörskap för en levande landsbygd”

Det finns en urban norm i samhället som leder till att många unga som bor på landsbygd och glesbygd känner press på sig att flytta. Men vi ser en stolthet hos unga att bo på lands­bygden, en stolthet som vi vill stimulera! Vi är glada att stiftelserna gått in i mångårigt projekt där de verkligen satsar på unga i norra Sverige, långsiktigheten är en fantastisk möjlighet för fortlevnad av ungas delaktighet där de bor, säger Helena Forsgren, projektledare för Youth Up North i Umeå.

Unga har rätt att få vara med och göra sina röster hörda i frågor som berör dem och i frågor av betydelse för samhället i stort. Samtidigt bör ungas perspektiv tas tillvara som en resurs i samhällsbygget. Många kommuner i Sverige strävar mot detta men vi tycker att det går för långsamt och vill därför snabba på utvecklingen. För Stenbecks Stiftelse är det särskilt viktigt att prioritera de barn och unga som sällan hörs, därför vill vi särskilt ge plattform för unga i Norrland, säger Sara Damber, verksamhetsansvarig på Stenbecks Stiftelse.

Kontaktuppgifter

Familjen Kamprads stiftelse
Presskontakt, Anna Carlström, anna.carlstrom@familjenkampradsstiftelse.se, +46 72 54 34 700
Talesperson och verkställande ledamot, Lena Fritzén

Stenbecks Stiftelse
Verksamhetsansvarig, Sara Damber, sara.damber@hsstiftelse.se, +46 70 762 00 28

Youth Up North
Projektledare, Helena Forsgren, helena@youth2030.se, +46 76 832 36 61

Familjen Kamprads stiftelse är en privat forsknings- och utbildningsstiftelse med säte i Växjö. Stiftelsen bildades 2011 på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad, Inter IKEA Group och Ikano. Stiftelsen stödjer särskilt projekt med inriktning på förbättrad livskvalitet för äldre, medicin och hälsa, entreprenörskap för en levande landsbygd, bättre miljö samt arkitektur, inredning och design.

Ingvar Kamprads arv till stiftelsen med syfte ”att utveckla företagsverksamhet i Norrland” ger stiftelsen ännu bättre möjligheter att fortsätt utveckla verksamheten och göra nytta för de många människorna.

www.familjenkampradsstiftelse.se

Stenbecks Stiftelse har sedan 1962 stöttat modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige. Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till banbrytande aktörer och insatser i civilsamhället. Stiftelsen startar och driver även särskilda initiativ för att stärka barns och ungas inflytande, och för att skapa bättre förutsättningar för de barn och unga som är allra mest utsatta.

www.hsstiftelse.se

Youth 2030 Movement är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna. Tillsammans river vi hinder mellan unga och makten. Vi skapar sammanhang där unga gör sina röster hörda och får påverka. Vi hjälper beslutsfattare och myndigheter att öppna sina dörrar och ta vara på ungas kraft, engagemang och idéer.

www.youth2030.se