Sök anslag för äldreforskning

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom området Förbättrad livskvalitet för äldre där forskare och samhällsaktörer med gemensamma krafter bidrar till äldres välbefinnande.

Stiftelsen välkomnar projektansökningar som bygger på ett eller flera av följande centrala perspektiv för den åldrande befolkningen: tillgänglighet, trivsel, inflytande, välfärdsteknik, rättssäkerhet och trygghet samt fysiskt och psykiskt välmående.

Utlysningen är öppen för svenska universitet/högskolor, forskningsinstitut samt regioner/landsting.

Ansök och se villkor


Ansökningsprocessen är indelad i två steg:

13 augusti – 15 september 2020 kl. 16.00
Steg 1, öppen utlysning: projektidé och budget via ett elektroniskt ansökningssystem FundPro

22 oktober – 19 november 2020 kl. 16.00
Steg 2, beslut om projektet går vidare och möjlighet att lämna in en fullständig projektansökan via ett elektroniskt ansökningssystem FundPro

 

Publicerat: 3 juni 2020