Maskrosföretag - en studie av entreprenörskap baserat på intressanta affärsidéer i resurssvaga miljöer i Norrlands inland

Läs rapporten om företag som trots stora utmaningar,  startar, växer och blomstrar i några av Norrlands inlandskommuner.

Författarna, Carin Holmquist och Leif Lindmark, har intervjuat entreprenörer, näringslivsansvariga och andra experter.

Klicka här för att läsa hela rapporten, som har finansierats av stiftelsen, och ta del av slutsatser, förslag till policyåtgärder och vidare forskning. Du kan också klicka här för en kortversion av rapporten.

Om du vill veta mer kan du se föreläsningen ”Lärdomar från framgångsrika företag i Norrlands inland” här.