Röntgen på väg - mobila röntgenmaskiner till Småland

Familjen Kamprads stiftelse överlämnar tre mobila röntgenmaskiner med tillhörande bil i gåva till landstingsregionerna i Småland. Gåvan överlämnas med anledning av covid-19 och den utsatthet som pandemin innebär för sköra äldre.

Det är stiftelsens förhoppning att de mobila röntgenmaskinerna ska underlätta för regionens äldre i behov av hälso- och sjukvård. Röntgenmaskinerna levereras till Region Jönköping, Region Kalmar och Region Kronoberg i början av oktober 2020.

Gåvan är en del av stiftelsens tidigare initiativ ”KRAFTSAMLING I SMÅLAND”.