Det goda åldrandet

Ett av stiftelsens egna programinitiativ och inriktat mot tema fysisk aktivitet och rörelse. I centrum för initiativet står den åldrande människan.  Vi stödjer insatser som på ett tydligt, direkt och kostnadseffektivt sätt gör skillnad för den äldre. Samtliga aktiviteter genomförs i samverkan mellan stiftelsen och bidragsmottagaren. Stiftelsen välkomnar projektidéer som avser fysisk aktivitet och rörelse från organisationer, ideella föreningar eller kommuner med verksamhet i Jönköpings län, Kronobergs län eller Kalmar län. Stiftelsen fattar beslut löpande.

För mer information kontakta oss på info@familjenkampradsstiftelse och märk ditt meddelande med ”Det goda åldrandet”.

Beviljade bidrag
Promenadhjälp i samverkan med Röda Korset, Växjökretsen