Beslut om projekt som går vidare till steg 2 i vår årliga forskningsutlysning meddelas den 15 november 2021

Steg 2 kommer att vara öppet under perioden 15 november 2021 – 9 december 2021 kl. 16.00. Se villkor

Stiftelsen har utlyst 160 miljoner kronor i projektanslag till området Entreprenörskap för en levande landsbygd. Årets utlysning fokuserar på hur förutsättningar och villkor för entreprenörskap på landsbygden kan förbättras och komma de många människorna till del. Utlysningen avser projekt med potential att bidra till stor och långsiktig förändringskraft.

Stiftelsen kommer prioritera projekt som utgår från företagens och entreprenörens verklighet och där samverkan sker mellan forskare och relevanta aktörer från företag, offentlig sektor och/eller civilsamhället.