Öppen utlysning

Stiftelsen utlyser upp till totalt 160 miljoner kronor i projektanslag till området Entreprenörskap för en levande landsbygd. Ansökningsprocessen är indelad i två steg.

Årets utlysning fokuserar på hur förutsättningar och villkor för entreprenörskap på landsbygden kan förbättras och komma de många människorna till del. Utlysningen avser projekt med potential att bidra till stor och långsiktig förändringskraft. Stiftelsen fokuserar särskilt på följande aspekter:

  • Projekt som genererar ny praktisk kunskap som snabbt kan förbättra förutsättningarna för entreprenörskap på landsbygden
  • Projekt som undersöker, granskar och/eller utvärderar existerande strukturer och lösningar för att förbättra förutsättningar för entreprenörskap på landsbygden, speciellt vad gäller implementering och spridning

Utlysningen är öppen för forskare vid lärosäten och forskningsinstitut i Sverige. Utlysningen vänder sig till ett brett spektrum av vetenskapsområden som samhällsvetenskap, humaniora, medicin, naturvetenskap och teknik/design.

30 augusti – 30 september 2021 kl. 16.00 (steg 1)
Öppen utlysning: projektidé och budget via ansökningssystemet FundPro

15 november – 9 december 2021 kl. 16.00 (steg 2)
Beslut om de projekt som går vidare och möjlighet att lämna in en fullständig projektansökan via ansökningssystemet FundPro

Ansök och se villkor
.
Se vårt ansökningsformulär (steg 1)

 

Publicerat: 7 maj 2021, uppdaterat: 30 augusti 2021