Beslut om årets forskningsanslag

Familjen Kamprads stiftelse har vid sitt styrelsesammanträde beslutat att dela ut 164 miljoner kronor till projekt som ska förbättra äldres livskvalitet. Bidragen delas ut till ett tjugotal svenska lärosäten, forskningsinstitut och landstingsregioner. Styrelsen beslutade vid sammanträdet att förstärka årets utdelningsbelopp till svensk äldreforskning.

Läkemedel, minskad ensamhet, pension, rehabilitering, sömn, tillgänglighet i hemmet, träning, välfärdsteknik, anhörigstöd, stroke, hjärtsjukdom och demens är några av de områden som stiftelsen i år väljer att stödja.

Stiftelsen stödjer projekt som är av hög vetenskaplig kvalitet och som kännetecknas av att resultatet på ett tydligt sätt kommer ”de många människorna till del”.

Hela listan över beviljade projekt

Publicerat: 17 februari 2021