Nordisk forskarskola i innovation och entreprenörskap

Styrelsen har vid sitt sammanträde beslutat att lämna 5 miljoner kronor i bidrag för etablerandet av en svensk nod i en nordisk forskarskola i innovation och entreprenörskap.

Bidraget förvaltas av stiftelsen IMIT under ledning av professor Åsa Lindholm Dahlstrand, Lunds universitet, ref.nr. 20212001.