Nyfiken på entreprenörskap?

Antologin innehåller 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap. Från demografins betydelse för entreprenörskap till lokal utveckling inom besöksnäringen.

Vi bad Sveriges ledande forskare under ledning av professor Karl Wennberg att bidra med sin kunskap om landsbygdsutveckling. Läs boken och ta del av möjligheter och problem för landsbygden, klicka här för att läsa.