Årets forskningsutlysning är öppen: Livskvalitet för äldre

Resultat ska bidra till att förbättra livskvaliteten inom områden som äldres fysiska hälsa, psykiska välbefinnande, villkor för social gemenskap och förutsättningar för en meningsfull vardag. Anslag ges till universitet, högskolor och forskningsinstitut gärna i samverkan med näringsliv och offentlig sektor.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från alla svenska universitet och högskolor. Ansök här