Årets forskningsutlysning är öppen: Hållbara produkt- och processkedjor

Resultat ska bidra till en förbättring av produkters och processers samlade bidrag till samhällets hållbarhet. Det handlar om hur olika aktörer, tekniska lösningar i processer/produkter kan samverka med syfte att bibehålla eller öka kundnyttan och samtidigt minska naturresurs- material- och energianvändningen. Projekten kan vara specifikt disciplinära, interdisciplinära eller transdisciplinära och omfatta såväl offentliga som privata aktörer.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från alla svenska universitet och högskolor. Ansök här