Resultat av verksamheten 2016

Familjen Kamprads stiftelse har under 2016 beviljat 116 miljoner kronor till forskning, utbildning och social hjälpverksamhet för äldre. Ladda ner stiftelsens årsredovisning för 2016

400 miljoner kronor har totalt beviljats sedan 2011 då stiftelsen grundades av familjen Kamprad.