Beslut om årets forskningsanslag till universitet, högskolor och landsting

Familjen Kamprads stiftelse har vid sitt styrelsesammanträde beslutat att dela ut närmare 80 miljoner till medicin- och entreprenörskapsprojekt. Stiftelsen stödjer projekt som är av hög vetenskaplig kvalitet och där resultat på ett tydligt sätt kommer samhälle och de många människorna till del.

Här hittar du samtliga beviljade projekt:
http://familjenkampradsstiftelse.se/beviljadeanslag/2017/