Öppna utlysningar 2017, 2018

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja forskning och utbildning. Stiftelsen stödjer också social hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Beviljade projekt 2016: http://familjenkampradsstiftelse.se/beviljadeanslag/2016/

På vår hemsida publiceras öppna utlysningar då det är möjligt att ansöka om finansiering. För närvarande har stiftelsen inga öppna utlysningar. Vi har ingen möjlighet att hantera ansökningar som skickas in löpande under året. Stiftelsen lämnar inga bidrag till privatpersoner.


FORSKNING/UTBILDNING

Anslag kan lämnas till universitet, högskolor och forskningsinstitut. Stiftelsen ser gärna projekt som genomförs i samverkan mellan universitet och offentlig sektor/näringsliv. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landet. Särskilt fokus riktas på genomförandet så att resultat kommer de många människorna till del. Resultat ska vara av hög vetenskaplig kvalitet.

Kommande ansökningsperioder och utlysningsområden:
september – november 2017: Förbättrad livskvalitet för äldre respektive Miljö
september – november 2018: Entreprenörskap respektive Medicin

Inriktningen publiceras årligen i juni. Utlysningstexter och villkor publiceras i sin helhet när utlysningen öppnar.


HJÄLPVERKSAMHET BLAND BEHÖVANDE ÄLDRE

Stiftelsen planerar inga öppna utlysningar under 2017.