Beviljade bidrag till förbättrad livskvalitet bland äldre

Stiftelsens styrelse har beslutat om bidrag till 29 projekt inom ramen för stiftelsens ändamål ”Hjälpverksamhet bland behövande äldre”. 12 miljoner kronor fördelas till projekt som bidrar till förbättrad livskvalitet.

Bidragen delas ut till ideella föreningar och offentliga organisationer med anknytning till Småland.

Beviljade bidrag