En bättre miljö

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat om anslag till elva projekt som ska bidra till en förståelse för och förbättring av hur olika aktörer, tekniska lösningar och informationsflöden kan samverka i en eller flera produktkedjor/ verksamheter för att bevara eller öka kundnyttan och samtidigt minska naturresurs- material- och energianvändningen.

LÄNKAR:
Se alla beviljade anslag 2016