Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat om anslag till elva projekt för att förbättra villkoren för att leva och verka på landsbygden. Stiftelsen har lagt särskild vikt vid projekt där erfarenheter från lokalsamhällen tas till vara för att nå ny kunskap om landsbygdsutveckling.

LÄNKAR:
Se alla beviljade anslag 2016