Resultat av vår verksamhet 2015

Sedan starten har stiftelsen finansierat cirka 140 projekt. Stiftelsen bidrar till kunskapsuppbyggnad genom forskning och utbildning samt hjälpverksamhet bland behövande äldre. Genom fokus på genomförande ska resultaten komma de många människorna till del.

LÄNKAR
Ladda ner stiftelsens årsredovisning för 2015