Stiftelsen utlyser härmed bidrag till projekt inom ändamålet "Hjälpverksamhet bland behövande äldre"

Bidrag kan lämnas till projekt som förbättrar äldres livskvalitet. Projekt ska ha en tydlig anknytning till Småland. Ansökan ska vara insänd via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem senast den 15 september 2016 kl. 16.00

Organisationer som bedriver verksamhet för äldre, exempelvis ideella föreningar och enheter inom offentlig verksamhet, kan ansöka om projektbidrag. Stiftelsen ser gärna projekt där den sökande organisationen bidrar med delfinansiering. Stiftelsen beviljar endast i undantagsfall bidrag till stiftelser och aktiebolag.

Stiftelsen lämnar inte bidrag till privatpersoner eller politiska partier.

Ansök och se villkor för bidrag