Det goda åldrandet - föreläsningsserie hösten 2023 och våren 2024

Det goda åldrandet är stiftelsens egna programinitiativ inriktat mot tema mat.

I samverkan med Linnéuniversitetet bjuder stiftelsen under hösten 2023 och våren 2024 in till en föreläsningsserie om äldres hälsa och mat. Vi vänder oss till seniorer och målgruppen 65+. I anslutning till föreläsningarna serveras en enklare lunch.

Föreläsning och lunch anordnas mellan kl. 11.00-13.00 följande datum:

Hälsosamma livsmedel från växtriket
Växjö: 1 november, Kalmar: 8 november

Vårdande måltidsmiljöer
Växjö: 7 december, Kalmar: 14 december

Förändringar i aptitreglering hos äldre
Växjö: 17 januari, Kalmar: 24 januari

Kost och ögonsjukdomar
Växjö: 28 februari, Kalmar: 6 mars

I Växjö hålls föreläsningarna på Linnéuniversitetet, IKEA-salen, hus N
I Kalmar hålls föreläsningarna på Linnéuniversitetet, sal Lapis, hus Culmen (OBS! Föreläsningen den 8 nov hålls i sal Ockra, hus Culmen)

Anmälan: senast en vecka innan respektive föreläsning via mejl mat.seniorer@lnu.se eller telefon: 0480-49 71 62.

VÄLKOMMEN!