100 miljoner till forskning som förbättrar äldres livskvalitet

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har fattat beslut om årets anslag till äldreforskning. 100 miljoner kronor fördelas till 24 projekt.

Ny kunskap och nya idéer om anhöriga och närståendes perspektiv, boendemiljö, vårdgivares styrning och uppföljning, välfärdsteknik, äldres inflytande och trygghet ska bland annat bidra till att förbättra äldres livskvalitet.

Projekten kommer att starta under 2024 och pågå under tre år.

Se hela listan över beviljade projekt här

 

För mer information
Familjen Kamprads stiftelse
Verkställande ledamot, Lena Fritzén
+ 46 708 37 75 49 eller +46 470 76 31 30