Bidrag till kunskap för att främja psykisk hälsa och minska långvarig smärta

Familjen Kamprads stiftelse delar ut 100 miljoner kronor till forskningsprojekt om psykisk ohälsa och långvarig smärta.

Bidragen fördelas till 23 projekt vid svenska universitet/högskolor och 3 sjukvårdsregioner. Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig kvalitet och som kännetecknas av att forskningens resultat på ett tydligt sätt bidrar till ett bättre liv för ”de många människorna”.

Stiftelsen stödjer bland annat projekt om smärta mage/tarm, beroendeproblematik, innovativa insatser inom IKBT, kronisk migrän, mödrahälsovård, psykisk ohälsa kopplad till arbetsplats och yrke, sömnproblem samt ungas hälsa och skolprestation.

Hela listan över beviljade projekt

För mer information
Familjen Kamprads stiftelse
Verkställande ledamot, Lena Fritzén
+ 46 708 37 75 49 eller +46 470 76 31 30