Stiftelsen lämnar bidrag till Pensionärernas Hus i Växjö kommun

Familjen Kamprads stiftelse överlämnar 800 000 kronor i bidrag till den ideella föreningen Pensionärernas Hus i Växjö. Bidraget ska användas för inredning av föreningens nya lokaler anpassad till verksamheten och äldre personers behov.

Verksamheten, Pensionärernas hus, är en mötesplats med syfte att motverka ensamhet. Med engagerade värdar, öppenhet och ett brett utbud av aktiviteter skapar föreningen en plats för umgänge och gemenskap. Genom de nya lokalerna och bidraget från stiftelsen hoppas föreningen även kunna bredda verksamheten och lyssnar aktivt efter nya idéer. Verksamheten består bland annat av studiecirklar, målning, stickcafé och föreläsningar.

”Samlingsplatser för pensionärer, där man kan prata och umgås, var en av Ingvar Kamprads visioner för att öka äldres livskvalitet. Vi är glada att bidra till en välkomnande miljö öppen för goda samtal och utvecklande aktiviteter för pensionärer i Växjö kommun. Vi önskar föreningen och alla verksamheter stort lycka till”, säger Lena Fritzén, verkställande ledamot på Familjen Kamprads stiftelse.

”Vi är väldigt glada och tacksamma att vi har tilldelats medel från stiftelsen. Tack vare bidraget finns nu inspirerande och ändamålsenliga lokaler. Det betyder mycket för oss. Vi hoppas att många kommer att besöka oss för att delta i föreläsningar, studiecirklar eller bara komma in på en kopp kaffe. Vi är också nyfikna på nya spännande inslag i verksamheten och hoppas att den nya miljön kan bidra till det”, säger Laila Stein, ordförande Pensionärernas hus.

Lokalen invigs torsdagen den 9 februari, kl. 15.00 på Bergövägen 1 i Växjö.

Media är välkommen att delta.

För mer information

Familjen Kamprads stiftelse
Lena Fritzén
Verkställande ledamot
+ 46 70 837 75 49

Pensionärernas Hus
Laila Stein
Ordförande
+ 46 73 922 06 77

Publicerat: 8 februari 2023