Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2023

Välkommen att söka bidrag inom ändamålet ”hjälpverksamhet bland behövande äldre”. Utlysningen är öppen för ideella föreningar och organisationer med verksamhet i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län samt kommuner i dessa län.

Stiftelsen välkomnar särskilt ansökningar som gäller ökad rörelse och fysisk aktivitet.

Utlysningen är öppen under perioden 1 februari till 15 mars 2023.  Ansökningar tas endast emot via stiftelsens elektroniska ansökningssystem.

Ansök och se villkor