Familjen Kamprads stiftelse gör sin enskilt största satsning och stödjer miljö­forskning med 150 miljoner kronor

Tolv universitet, högskolor och statliga forskningsinstitut står som mottagare för årets bidragsbeslut till miljöforskning. 28 initiativ får finansiering för att, genom forskningen, bidra med ny kunskap och nya idéer som leder till ökad resurseffektivitet, förebygger miljöpåverkan eller ger annan miljönytta.

Bidragen delas ut till forskning inom flera områden som livsmedelssektorn, sjukvården, förnybara material, avfallshantering och biogasproduktion. I projekten återfinns samverkan med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.

I årets stora utdelning finns en ny satsning på femåriga program. Lunds universitet, Göteborgs universitet och Chalmers delar på 49 miljoner kronor.

Hållbar näringslivsutveckling av små och medelstora företag med framtidens entreprenörer i centrum
Lunds universitet, ref. nr. 20230161, 18 miljoner kronor

Policies for a Sustainable Society
Göteborgs universitet, enheten för miljöekonomi och Handelshögskolan i samarbete med Chalmers tekniska högskola, ref. nr. 20230142, 15 miljoner kronor

Strategier för ökad cirkularitet hos träförädlande industri
Chalmers tekniska högskola i samarbete med Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Tekniska högskolan i Jönköping, ref. nr. 20230011, 16 miljoner kronor

Hela listan över beviljade projekt

För mer information
Familjen Kamprads stiftelse
Verkställande ledamot, Lena Fritzén
+ 46 708 37 75 49 eller +46 470 76 31 30

Bild: Unsplash