Ansök nu - stiftelsen utlyser projektbidrag till området Förbättrad livskvalitet för äldre

Familjen Kamprads stiftelse utlyser 100 miljoner kronor till forskningsområdet ”Förbättrad livskvalitet för äldre” där forskare och samhällsaktörer med gemensamma krafter bidrar till äldres välbefinnande. Stiftelsen välkomnar ansökningar inom alla ämnesdiscipliner från svenska universitet/högskolor, forskningsinstitut och regioner.

Stiftelsen fokuserar särskilt på följande aspekter:

–  Centrala värden som trygghet, inflytande, välfärdsteknik, rättvisa och välmående

–  Systemfaktorer som rättssäkerhet, styrning och uppföljning

Vi ser gärna en integration av centrala värden och systemfaktorer som på ett konstruktivt sätt bidrar till förbättrad livskvalitet för äldre. Äldre, deras närstående och vårdgivare ska gärna ges en aktiv samskapande roll i projektet.

Ansökan sker genom en tvåstegsprocess.

TIDPLAN
5 april – 4 maj 2023:             Utlysningen är öppen, steg 1
15 juni 2023:                           Beslut om projektet går vidare till steg 2
15 juni – 31 augusti 2023:   Utlysningen är öppen, steg 2
december 2023:                     Styrelsebeslut meddelas

Ansök och se villkor