Satsningen Youth Up North avslutas med stor summit i Arjeplog

Våren 2023 avslutas programinitiativet Youth Up North som har verkat för att stärka levande landsbygder i norra Sveriges inland. Med stöd från Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks Stiftelse har initiativet bidragit till att öka ungas inflytande i Arjeplogs kommun, Bodens kommun och Doroteas kommun. Den 19–20 april avslutas initiativet genom konferensen Youth Up North Summit. 

För levande landsbygder är det av största vikt att tillvarata ungas röster, idéer och entreprenörskapsförmågor som nyfikenhet, initiativkraft och mod. Vi har under projekttiden anordnat fem samskapande hackatons mellan unga och beslutsfattare lokalt och över 400 aktiviteter som unga har efterfrågat. Vi hoppas att Youth Up North ska inspirera och fungera som ett gott exempel över hur unga personer kan ges en roll i att bidra med att utveckla landsbygder där unga vill leva, bo och verka, säger Anna Carlström, på Familjen Kamprads stiftelse, en av initiativtagarna bakom satsningen.  

2020 tog Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks Stiftelse gemensamt initiativ till Youth Up North som har drivits som ett lokalt samarbete mellan Arjeplogs kommun, Bodens kommun och Doroteas kommun, civilsamhälle, näringsliv och unga. En av de som anställts inom ramarna för projektet är Wille Dahl, som arbetar som ungdomskonsulent i Bodens kommun.

– Att anställa en ungdomskonsulent med ansvar och mandat i frågor som rör unga är en tydlig markering från kommunen att de prioriterar frågan om ungas inflytande. Det här jobbet ger kommunen möjlighet att komma i kontakt med ungdomar på ett väldigt bra sätt samtidigt som det är utmanande och utvecklande, säger Wille Dahl, ungdomskonsulent i Boden. 

Kärnan i arbetet är att testa, utveckla och genomföra förslag som unga själva tagit fram för att stärka ungas delaktighet och framtidstro i lokalsamhället. Detta sker till exempel genom så kallade ”hackatons” där unga och vuxna samskapar lösningar på samhällsproblem som unga har identifierat. Projektet har präglats av entreprenörskapsanda, kreativitet och ungas innovationskraft.

Vi har bevisat att det går att föra en ambitiös ungdomspolitik i en liten kommun och nu ser vi resultaten av det, till exempel genom de nya välbesökta mötesplatserna. Tack vare att vi var med i det här ambitiösa projektet är ungas perspektiv integrerat i de kommunala beslutfattningsprocesserna på ett helt annat sätt än tidigare, säger Nicke Grahn, kommunstyrelsens vice ordförande och kommunalråd i Dorotea.

Nu avslutas projektet med en stor avslutningskonferens Youth Up North Summit i Arjeplog 19–20 april. Syftet med konferensen är att sprida lärdomar och fungera som en mötesplats för alla som arbetar med frågor om ungas inflytande och levande landsbygder.

Läs mer om Youth Up North och konferensen Youth Up North Summit!

För mer information kontakta:

Helena Forsgren, projektledare, Youth Up North
helena@youth2030.se, 076 832 36 61

Anna Carlström, kanslichef, Familjen Kamprads stiftelse
anna.carlstrom@familjenkampradsstiftelse.se, 072 543 47 00