Beslutade bidrag inom ändamålet Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2023

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att stödja ett nittiotal projekt med totalt cirka tio miljoner kronor.

Projekten ska bidra till bättre livskvalitet bland äldre på ett omedelbart och tydligt sätt. Hela listan över beviljade projekt hittar du här

Bidragen delas ut till kommuner, ideella föreningar och organisationer med allmännyttig verksamhet i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län.

Varje år utlyser stiftelsen bidrag inom ändamålet ”Hjälpverksamhet bland behövande äldre”. Mer information hittar du här