Beviljade anslag

Beviljade anslag

Välj kategori eller årtal

Beviljade anslag inom Hjälpverksamhet

2022

Silviahemscertifiering av särskilt boende i Markaryds kommun, Ljungby kommun och Älmhults kommun, hösten 2022

Stiftelsen Silviahemmet, ref. nr. 20222004

Kontaktperson: Inga-Lill Winqvist, Silviahemmet

 

Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Mötesplats för Växjös alla pensionärer

Föreningen Pensionärernas Hus, 800 000 kronor, ref. nr. 20222007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Ökad säkerhet för äldre, hjärtstartare och HLR

IOGT-NTO-rörelsens byggnadsförening i Växjö, 50 000 kronor, ref. nr. 20221063
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Eltandborstar till äldreboenden

Västerviks kommun, 33 000 kronor, ref. nr. 20221064
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Gemenskap i vardagen

Lessebo kommun, 300 000 kronor, ref. nr. 20221062
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Hembygden

SRF Tingsryd, 35 000 kronor, ref. nr. 20221060
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Pensionärer på vift

Västerviks kommun, 150 000 kronor, ref. nr. 20221057
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

En njutbar dag med utflykt

Träffpunkten Torsås Kommun, 10 000 kronor, ref. nr. 20221054
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Sociala aktivitetsråd på vård- och omsorgsboende

Kalmar kommun, 160 000 kronor, ref. nr. 20221051
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Shared reading

Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg, 54 000 kronor, ref. nr. 20221050
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Vad händer idag? Om hur äldre på landsbygden ges möjlighet till daglig visuell kontakt med familj, vänner och vårdgivare, genom användning av ny teknik

Västerviks kommun, 475 000 kronor, ref. nr. 20221048
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Utökad rörelse inom dagverksamhet demensvård

Vaggeryds kommun, 20 000 kronor, ref. nr. 20221047
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Pehr Hörbergs hus

Virestad-Härlunda församling, 100 000 kronor, ref. nr. 20221044
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Bussresa

Länsföreningen Parkinson Kronoberg, 19 000 kronor, ref. nr. 20221043
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

I småländska diktares sällskap 2.0 - Närproducerade digitala lästräffar för alla äldre i Kalmar län

Kalmar läns museum, 150 000 kronor, ref. nr. 20221042
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Det blåser på Lunnabacken

Gamla Urshults Hembygdsförening, 100 000 kronor, ref. nr. 20221040
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Bergsaktivitet

Föreningen Bergs Missionshus, 20 000 kronor, ref. nr. 20221039
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Aktiviteter för äldre på kommunens äldreboenden

Vetlanda kommun, 220 000 kronor, ref. nr. 20221037
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Bussutfärd för äldre

Equmeniakyrkan Nybro, 13 000 kronor, ref. nr. 20221036
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Äldreveckor på Drottning Victorias Vilohem

Den Kungliga stiftelsen Drottning Victorias Vilohem på Öland, 500 000 kronor, ref. nr. 20221034
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Minska upplevd ensamhet med social samvaro, aktiviteter och underhållning

Mörbylånga kommun, 380 000 kronor, ref. nr. 20221032
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Samsas

Borgholms kommun, 160 000 kronor, ref. nr. 20221031
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Gungstol inom vård- och omsorg

Tingsryds kommun, 340 000 kronor, ref. nr. 20221030
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Även-Turen en resa med tro på framtid, glädje och kultur i samvaro med andra

Nybro kommun, 54 000 kronor, ref. nr. 20221029
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Psykisk och fysisk hälsa för äldre som bor på Stensbergs vård- och omsorgsboende med Träffpunkt

Kalmar kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20221027
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Vävstuga

Vävstugan Skytteln, 50 000 kronor, ref. nr. 20221026
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Sinnesro

Nybro kommun, 275 000 kronor, ref. nr. 20221024
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Ensamma äldre i Anderstorp

Gislaveds pastorat, 60 000 kronor, ref. nr. 20221021
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Mysigare korttidsboende

Ljungby kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20221019
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Glädjefnattsfest på särskilda boenden

Tranås kommun, 40 000 kronor, ref. nr. 20221018
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Öka tillgången till meningsfulla aktiviteter på äldreboenden

Vetlanda kommun, 200 000 kronor, ref. nr. 20221016
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Caféverksamhet och parcykel

Älmhults kommun/Nicklagården, 30 000 kronor, ref. nr. 20221013
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Skogen – en knutpunkt för livskvalitet

Intresseföreningen för Eckerda Missionshus, 86 000 kronor, ref. nr. 20221012
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Sociala aktiviteter skapar meningsfullhet

Alvesta kommun, 230 000 kronor, ref. nr. 20221011
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Badbuss

SPF Bankeryd, 80 000 kronor, ref. nr. 20221009
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Parcykel

Ljungsätra Mötesplats, 110 000 kronor, ref. nr. 20221008
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Kulturresa i vår del av Småland 2022

Emmaboda kommun, 140 000 kronor, ref. nr. 20221007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Parcykel

Jönköping kommun/Havsörnens Äldreboende, 98 000 kronor, ref. nr. 20221006
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Spela för livet

Nybro kommun, 80 000 kronor, ref. nr. 20221005
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Ökad trygghet med digital tillsyn på särskilt boende Antuna

Aneby Kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20221004
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Information och stöd till äldre

Brottsofferjouren Växjö, 50 000 kronor, ref. nr. 20221003
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

Kryssning

Höglandets strokeförening, 50 000 kronor, ref. nr. 20221002
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2022

2021

Utbildningskonferens, tio år

1 500 000 kronor, ref. nr. 20212006
Forskning, Hjälpverksamhet bland behövande äldre, Utbildning, 2021

Silviahemcertificering av särskilt boende i Alvesta kommun, Gislaveds kommun och Nybro kommun

Stiftelsen Silviahemmet, ref. nr. 20212007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2021

Det goda åldrandet

Föreläsningsserie om fysisk aktivitet i samverkan med Linnéuniversitetet, ref. nr. 20212008

Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2021

Det goda åldrandet

Promenadhjälp i samverkan med Röda Korset, Växjökretsen, ref. nr. 20212005

Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2021

Sven Ljungberg berättar i bilder

Sven och Ann-Margret Ljungbergs Stiftelse, 190 000 kronor, ref. nr. 20212003
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2021

Diakonal verksamhet riktad mot behövande äldre

Stiftelsens pågående projektinitiativ 2020-2022 (beviljat 2019), Växjö stift, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20192014
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2021

Trivselbussar i Kronobergs län

Stiftelsens pågående projektinitiativ 2020-2024 (beviljat 2019), Länstrafiken Kronoberg, 15 000 000 kronor, ref. nr. 20192013
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2021

2020

Det goda åldrandet

Stiftelsens eget programinitiativ och inriktat mot temat fysisk aktivitet och rörelse,

I centrum för initiativet står den åldrande människan. Vi stödjer insatser som på ett tydligt, direkt och kostnadseffektivt sätt gör skillnad för och kommer den äldre till godo. Samtliga aktiviteter genomförs i samverkan med stiftelsen.

Stiftelsen välkomnar projektidéer som avser fysisk aktivitet och rörelse från organisationer, ideella föreningar eller kommuner som bedriver verksamhet inriktad mot äldre i Jönköpings län, Kronobergs län eller Kalmar län. För mer information kontakta oss på info@familjenkampradsstiftelse.se och märk ditt meddelande med ”Det goda åldrandet”. Stiftelsen fattar beslut löpande.

Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Kraftsamling i Småland - entreprenörskap för ökad livskvalitet

Eksjö kommun, 500 000 kronor, ref. nr. 20202007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Kraftsamling i Småland - entreprenörskap för ökad livskvalitet

Växjö kommun, 500 000 kronor, ref. nr. 20202007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Kraftsamling i Småland - entreprenörskap för ökad livskvalitet

Vimmerby kommun, 1 000 000 kronor, ref. nr. 20202007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Mobil röntgenmaskin med tillhörande bil

Region Jönköpings län, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20202009
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Mobil röntgenmaskin med tillhörande bil

Region Kalmar län, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20202009
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Mobil röntgenmaskin med tillhörande bil

Region Kronoberg, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20202009
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Terapisamtal för äldre

S:t Lukas i Kronobergs län, 2 250 000 kronor, ref. nr. 20201024
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Äldres rätt till kultur 2.0

ABF Kronoberg, 700 000 kronor, ref. nr. 20201055
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Guldkant på tillvaron

ABF Kalmar län, 700 000 kronor, ref. nr. 20201056
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Trivselbussar i Kronobergs län (projektet har en årlig finansiering från stiftelsen under åren 2020 - 2024)

Region Kronoberg Länstrafiken, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20192013
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Kraftsamling i Småland - att minska äldres isolering

5 000 000 kronor, ref. nr. 20202006

Stiftelsen vill bidra till att minska isoleringen hos människor på Smålands äldreboenden. Stiftelsen stödjer aktiviteter som genomförs med digital teknik, inköp av utrustning eller förstärkning av personella resurser. Samtliga kommuner i de tre länen i Småland omfattas. Se lista hur respektive kommun ska använda bidraget

 

Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Minnas tillsammans

Mönsterås kommun, 80 000 kronor, ref. nr. 20201058
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Utrustning, grammofon som väcker härliga minnen

Värnamo kommun, 10 000 kronor, ref. nr. 20201045
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Upplevelse, stimulering, glädje och gemenskap på demensboende

Ljungsätra Ljungby, 20 000 kronor, ref. nr. 20201043
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Kom nära min hembygd

Nybro kommun, 50 000 kronor, ref. nr. 20201040
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Utrustning: demensgungstolar, digitala terapidjur och tovertafel för välbefinnandet

Växjö kommun, 740 000 kronor, ref. nr. 20201014, 20201036, 20201050
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Hälsofrämjande aktiviteter för äldre

Tranås kommun, 20 000 kronor, ref. nr. 20201033
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Meningsfullhet för de som har kommit allra längst in i demenssjukdomarna

Tranås kommun, 75 000 kronor, ref. nr. 20201030
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Utrustning, inmu - en musikkudde

Västerviks kommun, 30 000 kronor, ref. nr. 20201025
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Utrustning, sinnessäck

Särskilt boende Luddö Värnamo, 15 000 kronor, ref. nr. 20201013
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Lanthandel i glesbygd

Gällaryds lanthandel genom Voxtorps pastorat, 100 000 kronor, ref. nr. 20201007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Vårdkatt för att minska oro

Kvarnbacken äldreboende , 5 000 kronor, ref. nr. 20201004
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Äldre höjer sina röster - del av "En egen röst"

Skådebanan i Jönköpings län, 150 000 kronor, ref. nr. 20201057
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Äldres hälsa och livsmod

Vävförening Växjö, 20 000 kronor, ref. nr. 20201052
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Digital gemenskap för seniorer 2020

Växjö kommun, 300 000 kronor, ref. nr. 20201051
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Ungas delaktighet inom äldreomsorgen

Markaryds kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20201010
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Utflykt för kommunens äldre

Tranås kommun, 15 000 kronor, ref. nr. 20201037
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Resor som ger mening, upplevelser och glädje: Även-Turen

Nybro kommun, 130 000 kronor, ref. nr. 20201032
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Torsdagscafé med utfärder i Småland

Equmeniakyrkan Alstermo, 50 000 kronor, ref. nr. 20201026
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Utflykter för personer med demenssjukdom

Jönköpings kommun, 275 000 kronor, ref. nr. 20201016
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Medlemsresa till Skåne

NEURO Kalmar län, 40 000 kronor, ref. nr. 20201002
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Underhållning med kör- och allsång på äldreboende

Sångkören Stämbandet, 8 000 kronor, ref. nr. 20201031
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Äldre spelar för äldre – musik som läkande kraft för äldre på boenden i Småland

Språkforum Småland Öland, 100 000 kronor, ref. nr. 20201019
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Seniorer sjunger för äldre

Tonträffen, 40 000 kronor, ref. nr. 20201017
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

I småländska författares sällskap

Kalmar läns museum, 275 000 kronor, ref. nr. 20201011
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Kultur för äldre

Södra Tjusts pastorat, 40 000 kronor, ref. nr. 20201009
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Äldre sjunger tillsammans

Växjö manskör, 40 000 kronor, ref. nr. 20201008
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Teaterresa för seniorer i Jönköpings kommun

Jönköpings kommun, 40 000 kronor, ref. nr. 20201006
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Drottning Victorias Vilohem

Stiftelsen Drottning Victorias Vilohem på Öland, 500 000 kronor, ref. nr. 20201062
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Ofrivillig ensamhet bland äldre personer med psykisk funktionsnedsättning

Atrium ideell förening, 300 000 kronor, ref. nr. 20201061
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Tillsammans – psykosocialt stöd för äldre

Växjö Rödakorskrets, 300 000 kronor, ref. nr. 20201047
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Hälsogrupp senior – ålderns vår!

Solvändans Simförening, 300 000 kronor, ref. nr. 20201039
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Livskvalitet för äldre personer som lever med hiv i Småland

Föreningen Noaks Ark Småland & Halland, 300 000 kronor, ref. nr. 20201034
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Möten Med Minnen

Stiftelsen Museum Vandalorum, 300 000 kronor, ref. nr. 20201054
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Livets berättelse

Berättarnätet Kronoberg, 200 000 kronor, ref. nr. 20201046
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

Äldreverksamhet

Equmeniakyrkan Växjö, 50 000 kronor, ref. nr. 20201005
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2020

2019

Trivselbussar i Kronobergs län

Region Kronoberg Länstrafiken, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20192013
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2019

Diakonal verksamhet riktad mot behövande äldre

Växjö stift, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20192014
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2019

2018

Trivselbussar för äldre (pilotprojekt i Älmhults kommun under 2018)

Länstrafiken Kronoberg, 1 000 000 kronor, ref. nr. 20182002
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Glädje i vardag

Äldreboendet Solhaga, Tingsryds kommun, 10 000 kronor, ref. nr. 20181081
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Träffar för äldre

Alvesta missionsförsamling, 35 000 kronor, ref. nr. 20181079
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Hjärtstartare

Hynnenäs byggnadsförening, 25 000 kronor, ref. nr. 2018107
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Konst för minnen

Dagverksamhet, Värnamo kommun, 14 000 kronor, ref. nr. 20181069
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Hjärtstartare

Agunnaryds bygdegård, 25 000 kronor, ref. nr. 20181068
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Minnesväskor

Kalmar kommun, 160 000 kronor, ref. nr. 20181067
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Trivsam miljö för äldre

Oskarshamns kommun, 50 000 kronor, ref. nr. 20181065
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Kulturresan i vår del av Småland

Emmaboda kommun, 130 000 kronor, ref. nr. 20181060
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Omtänksam hörna

Sociala avdelningen, Aneby kommun, 150 000 kronor, ref. nr. 20181059
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Utflykt

Socialtjänsten, Tranås kommun, 11 000 kronor, ref. nr. 20181058
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Ökad trivsel korttidsboende

Torsås kommun, 120 000 kronor, ref. nr. 20181057
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Upplevelseyta

Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun, 75 000 kronor, ref. nr. 20181055
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Aktiveringsrum

Dagverksamhet, Värnamo kommun, 75 000 kronor, ref. nr. 20181051
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Ut på tur

4Hgården Vissmålen, 65 000 kronor, ref. nr. 20181049
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Friskvård och gemenskap

Stinsens vävstuga i Älmhult, ref. nr. 20181044
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Kolgymnastik

Föreningen HjärtLung i Västervik, 25 000 kronor, ref. nr. 201781042
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Aktiviteter för anhörigvårdare

Anhörigförening i Vetlanda, 25 000 kronor, ref. nr. 20181040
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Äventuren (Solbussen)

Nybro kommun, 110 000 kronor, ref. nr. 20181031
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Sinnesträdgård

Linneberg äldreboende, Värnamo kommun, 60 000 kronor, ref. nr. 20181030
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Kallt krig i Kalmar, specialvisningar

Kalmar läns museum, 130 000 kronor, ref. nr. 20181028
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Tisdagsträffar och bussutflykt

Equmeniakyrkan i Nybro, 20 000 kronor, ref. nr. 20181027
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Fotstol för äldres välbefinnande

Tranås kommun, 40 000 kronor, ref. nr. 20181026
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Äldres rätt till kultur

ABF Kronoberg, 700 000 kronor, ref. nr. 20181024
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Körövningar för social gemenskap

Föreningen Tonträffen, Växjö, 40 000 kronor, ref. nr. 20181022
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Mobilt badkar

Ekbackagården, Nässjö kommun, 39 000 kronor, ref. nr. 20181021
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Ölandsutflykt

Demensföreningen i Kalmar, 10 000 kronor, ref. nr. 20181018
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Aktiviteter för äldre med funktionsnedsättning

Omsorgsförvaltningen, Värnamo kommun, 72 000 kronor, ref. nr. 20181017
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Smålandsresa och café

Equmeniakyrkan i Alstermo, 40 000 kronor, ref. nr. 20181014
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Tedans för seniorer

Jönköpings kommun, 5 000 kronor, ref. nr. 20181011
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Utemiljö

Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun, 10 000 kronor, ref. nr. 20181010
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Sångglädje

Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun, 10 000 kronor, ref. nr. 20181009
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Vävstuga

Föreningen Skytteln i Alvesta, 40 000 kronor, ref. nr. 20181004
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Utflykt och föreläsningar för äldre

Equmeniakyrkan i Växjö, 50 000 kronor, ref. nr. 20181003
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Rehabträning (utflykt)

Neuroförbundet i Kalmar län, 40 000 kronor, ref. nr. 20181002
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

Utflykt för träffpunkter

Torsås kommun, 8 500 kronor, ref. nr. 20181001
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2018

2016

Seniorer som gör skillnad - sociala aktiviteter på äldreboenden

Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen, ref. nr. 20162008
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Seniorlots för äldre

Växjö kommun, Kommunledningsförvaltningen, 500 000 kronor, ref. nr. 20161044
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Strandbäddar

Västerviks kommun, 30 000 kronor, ref. nr. 20161051
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Må bra i naturen

Friluftsfrämjandet Region Öst, 110 00 kronor, ref. nr. 20161054
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Gemenskap och lärande bland äldre

Alvesta Missionsförsamling, 35 000 kronor, ref. nr. 20161055 |
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Även-Turen, en upplevelseresa för återhämtning och glädje

Omsorgsförvaltningen, Nybro kommun, 75 000 kronor, ref. nr. 20161038
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Musicerande för bättre hälsa (Bunnemetoden)

Vård och Omsorgsförvaltningen, Vetlanda kommun, 80 000 kronor, ref. nr. 20161050
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Äldre spelar för äldre - musik som läkande kraft för behövande äldre på serviceboenden i Småland

Stråkforum Malmö, 100 000 kronor, ref. nr. 20161047
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Individanpassade microresor för personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Omsorgsförvaltningen, Värnamo kommun, 57 000 kronor, ref. nr. 20161036
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Minnesstöd och ökad självbild för personer med demens på dagverksamhet

Västersol, Ängsbacken och Solgläntan, Värnamo kommun, 15 000 kronor, ref. nr. 20161032
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Tisdagsträffen, öppen verksamhet för äldre

Älmhults Missionsförsamling, 15 000 kronor, ref. nr. 20161031
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Kultur för äldre 3.0

ABF Östra Småland/Öland, 800 000 kronor, ref. nr. 20161034
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Musiknostalgi

Lammengatan, Växjö kommun, 10 000 kronor, ref. nr. 20161029
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Växthus

Bågen, Växjö kommun, 65 000 kronor, ref. nr. 20161025
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Teaterresa

Neuroförbundet kalmar län, 40 000 kronor, ref. nr. 20161023
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Äldres psykiska hälsa och livskvalitét

S:t Lukas i Kronobergs län (Kronobergs län och södra Kalmar län), 3 960 000 kronor, ref. nr. 20161022
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Från topp till tå – livskvalitét för äldre

Aneby kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20161021
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Dagverksamhet på Service/Trygghetsboende

Västerviks kommun, 5 000 kronor, ref. nr. 20161020
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Vävstuga för förbättrad livskvalitét

Föreningen Vävstugan Skytteln, 40 000 kronor, ref. nr. 20161018
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

KulTur för äldre - att åldras på landsbygden

Hallingebergs Hembygdsförening, 20 000 kronor, ref. nr. 20161017
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Kallt krig i Kalmar län – äldre som medproducenter till en utställning på länsmuseet

Kalmar läns museum, 275 000 kronor, ref. nr. 20161014
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Äldres rätt till kultur

ABF Kronoberg, 870 000 kronor, ref. nr. 20161013
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Möten med minnen, specialanpassade museivisningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Museum Vandalorum, 300 000 kronor, ref. nr. 20161011
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Verksamhet för äldre

Ryssby seniorerna, 20 000 kronor, ref. nr. 20161008
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Verksamhet för äldre

Equmeniakyrkan i Växjö, 40 000 kronor, ref. nr. 20161007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Öppna torsdagsträffar

Equmeniakyrkan Alstermo, 40 000 kronor, ref. nr. 20161003
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Studiecirkel, rehab social kompetens

Höglandets strokeförening Eksjö, 80 000 kronor, ref. nr. 20161002
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Gym för pensionärer

Kvarngården, Växjö kommun, 60 000 kronor, ref. nr. 20161001
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

Surfplattor till äldre i Småland

Smålands kommuner, ref. nr. 20162004

Samtliga kommuner i Småland (Omsorgsförvaltningen) har erbjudits iPads som placerats på äldreboenden eller annan verksamhet, s.k. ”Träffpunkter” där de kan göra skillnad i äldres vardag.

Projektet har genomförts i samarbete med föreningen SeniorNet.

Ny teknik får äldre att må bättre

Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2016

2015

Surfplattor till äldre i Småland (pilotprojekt)

Växjö kommun, ref. nr. 20152004
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Parcyklar

Torpahemmet Anna Kjellbergs minne, ref # 20151001
Ljungby kommun, Ljungberga äldreboende, ref # 20151002
Vetlanda kommun, Österlidens äldreboende, ref # 20151015
Älmhults kommun, Ekebo äldreomsorg, ref # 20151017
Nybro kommun, ref # 20151021
Växjö kommun, dagrehab Evelid, ref # 20151040
Alvesta kommun; Högåsen, Bryggaren, Björkliden, ref # 20151040
Gislaveds kommun, Ekbackens och Lugnets vårdbostäder, ref # 20155010

Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Samtalsterapi för psykisk hälsa och bättre livskvalitet hos äldre

S:t Lukas i Norra Kalmar län, 420 000 kronor, ref. nr. 20151029
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Äldretelefonen, stöd till äldre och anhöriga

Föreningen Mind, 100 000 kronor, ref. nr. 20155004
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Prima Liv, mötesplats för äldre

Norrahammars vårdcentral, Region Jönköping, 80 000 kronor, ref. nr. 20155010
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Vårutflykt för äldre personer på gruppboende

Tranås kommun, 10 000 kronor, ref. nr. 20151006
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Även-turen en upplevelseresa med aktivitetsteam och anhörigstöd

Nybro Kommun, omsorgsförvaltningen, 64 000 kronor, ref. nr. 20155025
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Äldres livsberättelser och utställningen "Ett län i beredskap"

Kalmar läns museum, 120 000 kronor, ref. nr. 20155017
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Samtalsterapi för psykisk hälsa och bättre livskvalitet hos äldre

Sankt Lukas Borås/Jönköping, 300 000 kronor, ref. nr. 20151020
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Sinnesro, utrustning på Toftagårdens äldreboende

Växjö kommun, 46 000 kronor, ref. nr. 20155005
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Musikcafé för äldre

IOGT-NTO Sävsjö, 40 000 kronor, ref. nr. 20155007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Färre timmar sjukvård med friskvårdande tennis för äldre

Kalmar Tennisklubb, 40 000 kronor, ref. nr. 20151010
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Äldres rätt till kultur, kulturevenemang på äldreboende

Studieförbundet ABF Kronoberg, 738 000 kronor, ref. nr. 20151007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Gungstolsterapi för ökat välbefinnande hos äldre

Växjö kommun, demensenheter på särskilt boende för äldre, 204 000 kronor, ref. nr. 20155020
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Kultur som friskvårdsfaktor, att leva hela livet i Södermöre

Kalmar kommun, kommundelsförvaltningen Södermöre, 250 000 kronor, ref. nr. 20151026
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Kultur för äldre, kulturevenemang på äldreboende

Studieförbundet ABF Östra Småland/Öland, 700 000 kronor, ref. nr. 20155012
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Utegym för träning och aktivitet

Hylte kommun, 110 000 kronor, ref. nr. 20155009
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Inomhusgym för träning och aktivitet

Västerviks kommun, Gertrudsgården, 85 000 kronor, ref. nr. 20151032
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Må-bra-dagar för anhöriga pensionärer som vårdar närstående i hemmet

Vetlanda kommun, anhörigcenter, 75 000 kronor, ref. nr. 20151012
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Samtalsterapi för psykisk hälsa och bättre livskvalitet hos äldre

Sankt Lukas i Kronobergs län, 480 000 kronor, ref. nr. 20151030
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Mekanisk bröstkomprimeringsutrustning för placering i ambulanser

Bolmsö Brandvärn Ljungby/Region Kronoberg, 2 100 000 kronor, ref. nr. 20155013
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Angeläget - en mötesplats för äldre

Equmeniakyrkan, 40 000 kronor, ref. nr. 20155006
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Studiecirkel och resa till Stockholm

Strokeföreningen Höglandet Eksjö, 20 000 kronor, ref. nr. 20151009
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Trivsamma måltider - grunden till bättre hälsa och livskvalitet

Tranås kommun, äldreomsorgen, 538 000 kronor, ref. nr. 20151033
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Gungstolen, verktyg i vardagen

Lessebo kommun, omsorgsförvaltningen , 205 000 kronor, ref. nr. 20151023
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

Torsdagsträffar - en mötesplats för äldre

Alstermo Missionsförsamling, 40 000 kronor, ref. nr. 20155016
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2015

2014

Övriga initiativ

ref. nr. 20142004

I tillägg till ovanstående, har stiftelsens styrelse beslutat att erbjuda samtliga kommuner i Småland att ta emot s.k. ”parcykel”, en specialutformad cykel för två personer med batteridriven motor. Det är stiftelsens förhoppning att cykeln ska bidra till träning, social samvaro och glädje och på så sätt främja förbättrad livskvalitet bland äldre.

Kommunernas äldreboenden erbjuds också specialanpassade träbänkar s.k. ”ljugarbänkar” som ska inbjuda till en stund av samtal och avkoppling. Gåvorna lämnas inom ramen för ändamålet hjälpverksamhet bland behövande äldre.

Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2014

Utveckling av äldretelefonen

Föreningen för psykisk hälsa-MIND, 128 000 kronor, ref. nr. 20140007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2014

Kultur för äldre

ABF Östra Småland/Öland, 688 000 kronor, ref. nr. 20140008
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2014

Bättre livskvalitet och ökad psykisk hälsa för äldre

Sankt Lukas i Kronobergs län, 780 000 kronor, ref. nr. 20140010
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2014

Måndagsträffar riktade till äldre ”Angeläget”

Equmeniakyrkan i Växjö, 40 000 kronor, ref. nr. 20140012
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2014

Parcykel

Växjö kommun, Östregårdens äldreboende, ref. nr. 20140013
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2014

Solrum på äldreboende

Mörbylånga kommun, 250 000 kronor, ref. nr. 20140018
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2014

Parcykel

Högsby kommun, Välengårdens äldreboende, ref. nr. 20140019
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2014

Natur och kultur i vården

Studiefrämjandet Småland-Gotland, 50 000 kronor, ref. nr. 20140020
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2014

En kul tur, samtalscirkel och resa för äldre

Kalmar kommun, 120 000 kronor, ref. nr. 20140021
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2014