Bättre miljö – med särskild inriktning på möjligheten att praktiskt genomföra forskningsresultat

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har våren 2023 fattat beslut om att bevilja femårig finansiering av fyra forskningsprogram inom miljöområdet. Forskningen som är tvärvetenskaplig involverar flera aktörer och sektorer och ska redan från början inkludera människan som en del i att ta fram nya lösningar på stora utmaningar i vårt samhälle.

Stiftelsen har för första gången utlyst femårig finansiering och fyra universitet delar på 72 miljoner kronor. Utöver forskningsprogrammen delade stiftelsen ut 103 miljoner kronor till treåriga miljöprojekt.

Läs mer om programmen:

Fiskodling i Norr; en livsmedelsproduktion med miljöpotential (Sveriges Lantbruksuniversitet)

Hållbar näringslivsutveckling av små/medelstora företag med framtidens entreprenörer i centrum (Lunds universitet)

Policies for a Sustainable Society (Göteborgs universitet)

Strategier för ökad cirkularitet hos träförädlande industri (Chalmers tekniska högskola)