Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd - ansök om forskningsbidrag i stiftelsens öppna utlysning

Stiftelsen utlyser 75 miljoner kronor i projektbidrag till området ”Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd”.

Ansökningsprocessen är indelad i två steg. Årets utlysning fokuserar på hur förut­sättningar och villkor för entreprenörskap på lands­bygden kan förbättras och komma de många människorna till del.

Utlysningen avser projekt med potential att bidra till stor och långsiktig förändringskraft. Stiftelsen fokuserar särskilt på följande aspekter:

  • Projekt som genererar ny praktisk applicerbar kunskap som kan förbättra förut­sättningarna för entreprenörskap på landsbygd
    mmm
  • Projekt som med vetenskaplig utgångspunkt vad gäller entreprenöriella processer på landsbygden söker implementerar dessa i nya sammanhang

Stiftelsen välkomnar ansökningar inom alla ämnesdiscipliner från svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

TIDPLAN
4 sep – 4 okt: utlysningen är öppen, steg 1 (projektidé och budget)
10 nov: beslut om de projekt som går vidare till steg 2
10 nov – 12 dec: utlysningen är öppen, steg 2 (fullständig projektplan och CV)
vecka 13: styrelsens beslut meddelas

Ansök och se villkor här

Publicerat: 2023-06-22 Uppdaterat: 2023-09-04