25 miljoner kronor i bidrag till kulturentreprenörskap till nytta för kultur- och besöksnäringen i Småland

Styrelsen har vid sitt sammanträde beslutat att lämna 25 miljoner kronor i bidrag till Linnéuniversitetet för att stärka forskning och entreprenörskap inom kultur- och besöksnäringen i Småland. Satsningen innehåller flera delar av samverkansforskning mellan universitet, kulturinstitutioner, fria kulturskapare samt regionala och kommunala kulturförvaltningar. Syftet är att bidra till regional attraktionskraft och en stärkt ekonomi.

Det femåriga programmet ska bidra till kunskap till nytta för kultur- och besöksnäringen i Småland och vara möjligt att skala upp till nationell och internationell nivå.

Satsningen på området kulturentreprenörskap leds av professor Anders Högberg, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet och pågår under åren 2022 – 2026.

Kontaktuppgifter

Familjen Kamprads stiftelse
Lena Fritzén, verkställande ledamot, 070-837 75 49

Linnéuniversitetet
Anders Högberg, projektledare, 070-858 06 19

Läs Linnéuniversitetets pressmeddelande

 

Bild: Unsplash

Publicerat: 28 april 2022