God och nära vård

Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att stödja ett projektsamarbete mellan Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby för god och nära vård. Samarbetet beviljas 3,5 miljoner kronor.

Projektsamarbetet syftar till hälso- och sjukvård som  tillhandahålls med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar så att  hela livssituationen i möjligaste mån beaktas. Målgruppen är framförallt äldre och multisjuka i Ljungby kommun. Samarbetet fokuserar på informationsdriven vård samt god och nära vård i hemmet/smarta hem.

Kontaktuppgifter

Familjen Kamprads stiftelse
Lena Fritzén, verkställande ledamot, 070-837 75 49

Ljungby kommun/Campus Ljungby
Malin Svensk, kommunikationschef, 0372-78 90 11

 

Bild: Unsplash

Publicerat: 17 maj 2022