Beslutade bidrag inom ändamålet Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att stödja 42 projekt som på olika sätt bidrar till att förbättra äldres livskvalitet. Bidragen delas ut till kommuner, ideella föreningar samt organisationer med allmännyttig verksamhet i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län. Sociala aktiviteter, resor och utrustning är områden som stiftelsen stödjer med cirka 5,4 miljoner kronor.

Tidigare i år mottog Ljungby kommun 3,5 miljoner kronor till projektet ”God och nära vård”. Projektet ska utgå från den äldre patentens individuella behov och förutsättningar så att hela livssituationen i möjligaste mån beaktas.

Hela listan över beviljade projekt