Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället

Stiftelsen går in som finansiär i stort nordiskt forskningsprogram

Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället är ett sjuårigt program för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar, både socialt och kulturellt. Programmet vill framför allt stimulera forskning över nations- och disciplingränserna, och målet är att resultaten ska komma samhället till konkret nytta.

Forskningsprogrammet finansieras av de finländska stiftelserna och föreningarna Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Suomen Kulttuurirahasto och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, svenska Riksbankens Jubileumsfond och nu även Familjen Kamprads stiftelse.

– Vi är glada att delta i forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden. Tillsammans bidrar vi till att stödja forskning som på ett tydligt sätt gör skillnad i samhället med kunskap och nytta för medborgare och beslutsfattare, samtidigt som vi stärker samarbetet mellan finansiärer i Norden, säger Lena Fritzén, verkställande ledamot för Familjen Kamprads stiftelse.

Familjen Kamprads stiftelse grundades 2011 av Ingvar Kamprad och hans familj för att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen lägger stor vikt vid att resultaten av forskning och utbildning snarast och med kostnadseffektivitet ska komma de många människorna till del.

– Det är med både glädje och stolthet vi välkomnar Familjen Kamprads stiftelse som finansiär i forskningsprogrammet, säger Christer Kuvaja, samordnare för forskningsprogrammet och forskningschef på Svenska litteratursällskapet i Finland. Att vi får en ny finansiär och att de andra finansiärerna vill höja sina finansieringsbelopp visar att den forskning vi kommer att bedriva inom programmet både håller en hög kvalitet och behövs.

Ursprungligen skulle forskningsprogrammet finansiera mellan sex och tio projekt med upp till en miljon euro var. Efter ansökningsprocessen under våren och sommaren kunde finansiärerna konstatera att det bland de 449 inkomna ansökningarna fanns så många av hög kvalitet att man ville öka finansieringsbeloppen. Nu uppgår den totala summan för programmet till 10,5 miljoner euro.

Projekten som får finansiering inom programmet presenteras inom kort.

Kontaktuppgifter

Familjen Kamprads stiftelse
Presskontakt, Anna Carlström, anna.carlstrom@familjenkampradsstiftelse.se, +46 72 54 34 700
Talesperson och verkställande ledamot, Lena Fritzén

För mer information om programmet, kontakta
Forskningschef, Christer Kuvaja, christer.kuvaja@sls.fi, +358 40 152 2314