Sök anslag för miljöprojekt i årets utlysning

Komplexa miljöproblem kräver nya lösningar

Det finns flera svåra miljöproblem att lösa som inbegriper olika vetenskapliga discipliner, många aktörer och flera sektorer i samhället och som kräver nya typer av lösningar. Familjen Kamprads stiftelse fokuserar särskilt på följande aspekter, varav flertalet ska vara uppfyllda:

Miljönytta: Projektet ska bidra till lösningar som leder till ökad resurs­effektivitet, förebygger miljöpåverkan eller ger annan miljönytta. Lösningarna ska kunna skalas upp eller reproduceras i nya sammanhang.

Systeminnovation: Projektet ska spänna över flera sektorer, miljöproblem och ämnesdiscipliner med syfte att stimulera nytänkande.

Samproduktion: Projektet ska bygga på samproduktion av ny kunskap mellan forskare och relevanta aktörer från företag, offentlig sektor och/eller civilsamhället.

Entreprenörskap: Projektet ska leda till hållbara lösningar som drar nytta av existerande företag eller nya företag som genom sina affärer på ett kostnads­effektivt sätt kan bidra till hållbara lösningar.

Av de projektanslag som stiftelsen delar ut kommer en del att beviljas till projekt där miljönyttan handlar om hållbar arkitektur, inredning och design.

Villkoren för anslag hittar du här


Stiftelsen går från och med i år över till en tvåstegsmodell och ansökningsprocessen kommer att vara indelad i två steg. Steg 1 i utlysningen öppnar den 12 augusti 2019 och stänger den 12 september 2019 kl. 16.00. Ansöknings­instruktioner finns på stiftelsens hemsida under ansöknings­perioden.

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Aktuella datum

 • 12 augusti 2019 – 12 september 2019 kl. 16.00
  Steg 1, öppen utlysning: en projektidé (maximalt fyra sidor) och budget ska skickas in till stiftelsen via FundPro, stiftelsens elektroniska ansökningssystem
 • Vecka 44, 2019
  Beslut om ansökan går vidare eller beslut om avslag meddelas via e-post till huvudsökanden
 • Vecka 44 – 3 december 2019 kl. 16.00
  Steg 2, om projektet går vidare: möjlighet att lämna in en fullständig ansökan (maximalt åtta sidor) och CV till stiftelsen via FundPro, stiftelsens elektroniska ansökningssystem.
 • Februari 2020
  Stiftelsens styrelsebeslut meddelas. Förvaltande huvudman kan rekvirera anslag från och med 2020-04-01 i anslutning till projektstart.

Publicerat: 7 juni 2019
Uppdaterat: 8 juli 2019