Utveckling av företagsverksamhet i Norrland med anledning av testamente

Ingvar Kamprads testamente lämnades in till Växjö tingsrätt den 13 mars 2018. Hälften av tillgångarna tillfaller Familjen Kamprads stiftelse.

Vi känner stor tacksamhet över att vår grundare tänkte på stiftelsen i sitt testamente. Den inriktning som anges – ”utveckling av företagsverksamhet i Norrland” – ligger väl inom ramen för stiftelsens övergripande mål. Ta del av stiftelsens stadgar

Bouppteckningen har lämnats in den 29 september 2018. Hälften av tillgångarna tillfaller stiftelsen och beloppet uppgår till cirka 600 miljoner kronor. Det exakta beloppet vet vi först när arvskiftet har ägt rum.

Det är också först när arvskiftet har ägt rum som vi kan lämna besked om hur stiftelsen kommer att arbeta med företagsverksamhet i Norrland inom ändamålet forskning och utbildning.

Vi hoppas kunna ge ett sådant besked under våren 2019. Tack för att ni visar förståelse för att processen tar tid.

Stiftelsen tar inte emot ansökningar och kommer inte att lämna bidrag direkt till företag.

Publicerat: 27 mars 2018
Uppdaterat: 2 oktober 2018, 4 mars 2019