Läs vår kunskapsöversikt - Entreprenörskap för en levande landsbygd

Antologin innehåller 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland. Från demografins betydelse för entreprenörskap till lokal utveckling inom besöksnäringen.

Boken är en kunskapsinsamling på uppdrag av Familjen Kamprads stiftelse. Syftet är främst att ge stiftelsens styrelse ett underlag för att arbeta vidare med projekt som har sin utgångspunkt i företagens behov för ett framgångsrikt entreprenörskap. Men texterna ger också en gedigen kunskap för den som är intresserad av landsbygdsutveckling i allmänhet och utvecklingen av entreprenörskap i Norrland i synnerhet. Redaktör är Karl Wennberg.

» Klicka här för att läsa boken Entreprenörskap för en levande landsbygd